Линк към Твоят час: http://pgpt-ss.idwebbg.com/info_bg/116_tvoiat_chas.html

Прием за учебната 2018/2019 година

След завършен VII клас

НОВА специалност!!!